· 16.01.2018 ·

Planowanie kolejnych wyjazdów fachowych

W dniu 11 stycznia 2018 r. partnerzy projektu MineLife spotkali się w Freibergu w celu koordynacji wspólnych działań zaplanowanych na rok 2018. W ciągu roku odbędzie się łącznie pięć wspólnych wizyt w kopalniach położonych na terenie Saksonii i Dolnego Śląska. Ponadto  w ramach warsztatów w Demnitz-Thumitz i w Sulikowie omówione zostaną metody rozwiązania konfliktów interesów wywołanych działalnością górniczą. Na spotkaniu uzgodniono również treść wystawy objazdowej dotyczącej historycznego i aktualnego znaczenia górnictwa, która zostanie opracowana i wyprodukowana w pierwszej połowie 2018 roku.

Tematy: Współpraca administracji
Program: Saksonia-Republika Czeska