· 17.10.2014 ·

Start nowego programu transgranicznej współpracy

Pod adresem www.sn-cz2020.eu została uruchomiona strona nowego programu transgranicznej współpracy między Czechami i Saksonią na lata 2014-2020. Można na niej znaleźć pierwsze informacje nt. nowego programu. Jednak dopiero po zatwierdzeniu programu przez Komisję Unii Eurpejskiej, będzie można otrzymać więcej szczegółowych informacji na jego temat, co nastąpi prawdopodobnie na początku 2015 roku. Firma core-consult jest już w trakcie przygotowań nowych projektów, które będą mogły być składane w ramach nowego programu Czechy-Saksonia.

 

Program: ogólnie