· 30.06.2021 ·

Partnerzy YOUMOBIL poszukują młodych skautów transportu publicznego

We wszystkich regionach partnerskich YOUMOBIL poszukiwani są młodzi ludzie w wieku od 18 do 26 lat, którzy tego lata jako skauci będą korzystać z transportu publicznego w swoich regionach i relacjonować swoje doświadczenia w mediach społecznościowych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona nowym aplikacjom i narzędziom informatycznym wdrożonym w ramach akcji pilotażowych YOUMOBIL. Kampania skierowana do skautów jest wpisana w ramy Europejskiego Roku Kolei 2021. Młodzi ludzie z Saksonii-Anhalt mogą składać wnioski do GO Europe.

Program: INTERREG CENTRAL