· Löbau ·

Kom(m)ando „Zur Hilfe! / Na pomoc”: Nachbarschaftshilfe im Katastrophenschutz

Die Gebiete entlang der sächsisch-polnischen Grenze waren in den letzten Jahres überdurchschnittlich von extremen Wetterereignissen betroffen, insbesondere Überflutungen in Folge von Starkregen. Da diese Ereignisse in der Regel lokal beschränkt auftreten, bietet sich der Bereich des Katastrophenschutzes dafür an, dass sich grenznahe Kommunen... Więcej informacji

Tematy: Pożarnictwo, Współpraca administracji
Program: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Freiberg ·

MineLife: Życie z górnictwem

W ramach projektu współpracują saksońskie i polskie urzędy odpowiedzialne za górnictwo w celu wymiany informacji nt. aktualnych metod wzbogacania i wydobywania surowców oraz wypracowania nowych rozwiązań w zakresie zarządzania konfilktami na obszarach górnicznych znajdujących się w regionach przygranicznych. Podczas projektu będę... Więcej informacji

Tematy: Współpraca administracji
Program: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Dresden ·

Smart Integration: Gospodarka przestrzenna ponad granicami

Na zlecenie Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych core-consult wspiera i doradza w opracowaniu transgranicznego projektu PL-SN 2014-2020 „SMART INTEGRATION“. W bliskiej współpracy core-consult przejął merytoryczne przygotowanie koncepcji, poszukiwanie partnerów, plan finansowy oraz koordynację ogólnych zadań i finalizację... Więcej informacji

Tematy: Współpraca administracji
Program: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
Rodzaj działania: Rozwój projektu

· Kamenz ·

Nauka jako przygoda: Wzbudzanie zainteresowania naukami przyrodniczymi

Celem projektu jest intensyfikacja współpracy w zakresie interdyscyplinarnych, polsko-niemieckich ofert edukacyjnych jako wkład w rozwiązywanie trudności dot. braków specjalistów w wybranych obszarach MINT (nauk mat.-przyrod.) w obszarze wsparcia. Głównymi zadaniami planowanego projektu jest rozwój transgranicznych, polsko-niemieckich,... Więcej informacji

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Edukacja
Program: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Drezno ·

Smart Integration: Rozwój saksońsko-polskiego pogranicza

Rozwój wspólnego pogranicza między Saksonią i Dolnym Śląskiem jest wyzwaniem, któremu można wyjść naprzeciw tylko poprzez dobrą współpracę instytucjonalną między odpowiednimi urzędami. Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Instytutem Rozwoju Terytorialnego... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Współpraca administracji
Program: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Erfurt ·

ECRR: Europejski Szlak Kulturowy „Reformacja“

W 2017 roku mija 500. rocznica ogłoszenia 95 tez przez Marcina Lutra w Wittenberdze. Bogate dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej w tym zakresie powinno być chronione i wykorzystane do opracowania turystycznego produktu, który z kolei powinien się przyczynić do zatwierdzenia przez Radę Europy wniosku o otwarcie Europejskiego Szlaku... Więcej informacji

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Turystyka
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Eibenstock ·

Karlsroute II (Karlowa trasa II): Rowerem z Chemnitz do Karlovych Var

Celem projektu Karlsroute II (Karlowa trasa II): jest utworzenie, transgranicznej trasy rowerowej o tej samej nazwie, jaką nosi projekt. Trasa ta będzie zbudowana między miastem Chemnitz (DE) i miastem Karlove Vary (CZ). Tym samym projekt uzupełni już istniejące regionalne trasy rowerowe po saksońskiej stronie, takie jak: Muldentalradweg... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Transport, Turystyka
Program: INTERREG Saksonia-Republika Czeska 2014–2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Löbau ·

Kommando‚ Na pomoc: ochrona przed katastrofami na pograniczu

Na zlecenie miasta Löbau core-consult doradza i wspiera przy opracowaniu transgranicznego projektu PL-SN 2014-2020 „Kom(m)ando“, mającego na celu poprawę wyposażenia technicznego i umiejętności dla potrzeb transgranicznej ochrony przed katastrofami pomiędzy powiatem Lubań i miastem  Löbau. Projekt otrzymał... Więcej informacji

Tematy: Pożarnictwo
Program: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
Rodzaj działania: Rozwój projektu

· Löbau ·

Florian 112: ochrona przed katastrofami na pograniczu

core-consult opracował razem z miastem Löbau i na jego zlecenie projekt dot. wsparcia transgranicznej ochrony przed katastrofami oraz współpracy straży pożarnej. Celem projektu FLORIAN 112  jest stworzenie transgranicznej współpracy dla wzmocnienia ochrony przed katastrofami pomiędzy miastami Löbau i Rumburk, aby móc efektywnie i... Więcej informacji

Tematy: Pożarnictwo
Program: INTERREG Saksonia-Republika Czeska 2014–2020
Rodzaj działania: Rozwój projektu

· Erfurt ·

ECRR: sieć miejsc powiązanych z reformacją

Na zlecenie erfurckiego Landgesellschaft mbH w Turyngii, core-consult przygotował projekt ukierunkowany na stworzenie turystycznej  trasy reformacji w Europie. Celem jest m.in. uznanie jej przez Radę Europy za Europejski Szlak Kulturowy. core-consult przejął tu merytoryczne opracowanie koncepcji, znalezienie partnerów, plan finansowy i... Więcej informacji

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Turystyka
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Rozwój projektu