· 03.05.2018 ·

Opracowanie strategii zarządzania konfliktami

W dniach 23 i 24 kwietnia 2018 r. w ramach projektu MineLife odbyły się dwudniowe warsztaty w Demitz Thumitz. Jednym z głównych celów było przeanalizowanie konfliktów spowodowanych przez aktywną działalność górniczą, poznanie procedur zarządzania konfliktami w kraju partnerskim oraz porównanie proponowanych rozwiązań w obu krajach. Planowane są jeszcze dwa warsztaty w Polsce i Saksonii. Zdobyte doświadczenia będą stanowić dla partnerów projektu podstawę do opracowania wspólnego poradnika nt. zapobiegania konfliktom.

Tematy: Współpraca administracji
Program: Polska-Saksonia