· 04.01.2021 ·

Nowe rozporządzenie Interreg

Europejskie państwa członkowskie i Parlament Europejski osiągnęły niedawno porozumienie polityczne w sprawie opracowania nowej generacji programów Interreg. Porozumienie obejmuje zarówno kontynuację poprzednich programów, jak i poziom finansowania (5,8 mld euro na współpracę transgraniczną, 1,5 mld euro na współpracę międzynarodową oraz 0,5 mld euro na programy międzyregionalne). Wraz z decyzjami dotyczącymi wieloletnich ram finansowych, porozumienie polityczne pozwala na szybkie przyjęcie rozporządzeń dotyczących wdrażania nowych programów Interreg. Oczekujemy, że nowe programy zostaną przedłożone do zatwierdzenia Komisji Europejskiej już od połowy 2021 roku.

Program: ogólnie