· 16.05.2019 ·

Nowe projekt, nowe zlecenia

core-consult wygrało ostatnio w przetargu publicznym i będzie miało przyjemność wspierać w następnych latach realizację międzynarodowych projektów ZOUMOBIL oraz ARRIVAL REGIONS. Oba projekty finansowane są w ramach Programu INTERREG dla Europy Środkowej. W Projekcie YOUMOBIL głównym zadaniem jest poprawa mobilności młodych ludzi w obszarach wiejskich tak, aby zapobiec ich migracji. Partnerem Wiodącym projektu jest Ministerstwo Rozwoju Kraju i Transportu Saksonii-Anhalt. Obszary wiejskie są też punktem centralnym projektu ARRIVAL REGIONS, którego Partnerem Wiodącym jest Instytut Geografii Regionalnej Leibniza. W projekcie pracuje w sumie 13 partnerów nad zapoczątkowaniem wsparcia integracji społecznej i ekonomicznej obywateli spoza UE, włącznie z uchodźcami.

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Transport, Zmiany demograficzne
Program: INTERREG CENTRAL