· 04.12.2014 ·

Już wkrótce start nowego Programu Central Europe

Wspólny Sekretariat nowego transnarodowego Programu dla Europy Środkowej wkrótce zostanie oficjalnie uruchomiony. Do pierwszych zadań tej jednostki należeć będzie zarządzanie pierwszym naborem, umożliwiającym składanie  propozycji nowych projektów. Komitet Monitorujący Programu zdecydował w listopadzie br. o przyznaniu 70 mln Euro ze środków EFRR w 2015 r. Ponadto podano też do wiadomości szczegóły dotyczące pierwszego naboru. Prawdopodobnie w lutym 2015 r. będą dostępne formularze wniosków projektowych. W pierwszym etapie składania wniosków, tj. do kwietnia 2015 r.,  będą mogły być składane propozycje transnarodowych projektów. Instytucje, które złożą najlepsze propozycje projektów, zostaną prawdopodobnie wezwane, jeszcze przed okresem letnim, do złożenia pełnych wniosków projektowych, co będzie możliwe do jesieni 2015 r. Z kolei decyzja o tym, jakie projekty będą rzeczywiście realizowane w 2016 r., powinna zostać podjęta w grudniu 2015 r.

Program: ogólnie