· 27.03.2017 ·

Milowy krok w pracach projektu SKILLS+

Poprzez realizację trzeciego i jednocześnie ostatniego międzyregionalnego seminarium, które miało miejsce w tym tygodniu w Rydze, partnerzy projektu SKILLS+ zakończyli realizację bardzo ważnego zadania w projekcie. W kolejnej fazie projektu, trwającej do końca 2017 r. będą się odbywać, we wszystkich uczestniczących w projekcie regionach i krajach, tzw. peer reviews (czyli proces wzajemnego oceniania). W tym celu małe międzynarodowe zespoły, złożone z przedstawicieli partnerów i interesariuszy, odwiedzą każdego partnera projektu po to aby uzyskać wiedzę na temat realizowanej na miejscu strategii i podejścia do promowania cyfryzacji na obszarach wiejskich. Na zakończenie partner pełniący funkcję gospodarza otrzyma szereg zaleceń dot. optymalizacji przetestowanych programów i strategii wspierających cyfryzację na obszarach wiejskich. Aby proces tzw. peer reviews mógł przebiegać sprawnie i efektywnie firma core-consult przeprowadziła w Rydze szkolenie w tym zakresie.

Program: INTERREG EUROPE