· 15.06.2018 ·

Metodyka dot. ewaluacji fazy pilotażowej

Podczas spotkania koordynatorów pakietów zadań w projekcie RUMOBIL, które odbyło się 14 czerwca 2018 r. w Genui, skoncetrowano się na metodologii dot. oceny różnych działań pilotażowych w regionach partnerskich. Partnerzy projektu w ośmiu działaniach pilotażowych testowali z użyciem nowoczesnych technologii komunikacyjnych, możliwości polepszenia dostępności obszarów wiejskich z wykorzystaniem transportu publicznego. Podczas tych testów okazało się, że liczba osób użytkujących środki transportu publicznego wzrosła o ok. 20%.

Tematy: Zmiany demograficzne
Program: INTERREG CENTRAL