· 26.06.2017 ·

Konferencja inauguracyjna projektu „Nasze światowe dziedzictwo- Górniczy Krajobraz Kulturowy Rudawy”

Dnia 19 czerwca 2017 we Freibergu odbyła się konferencja inauguracyjna w ramach czesko-saksońskiego projektu INTERREG „Nasze światowe dziedzictwo- Górniczy Krajobraz Kulturowy Rudawy”, którego realizację wspiera firma core-consult. W spotkaniu udział wzięło około 70-ciu przedstawicieli branż takich jak górnictwo, dziedzictwo kulturalne,  czy szkolnictwo. Podczas trzech warsztatów dyskutowano na temat sposobów na podniesienie świadomości znaczenia światowego dziedzictwa kulturowego wśród uczniów szkół, lokalnych organizacji, czy urzędów, jak również  szans przyczynienia się transgranicznej współpracy niemiecko- czeskiej do całościowego postrzegania górskiego krajobrazu kulturowego. Za wstęp do dyskusji posłużyły referaty przedstawicieli obszarów Morza Wattowego, Górnej Doliny Środkowego Renu oraz miasta Ratyzbona, należących do listy światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Program: Saksonia-Republika Czeska