· 05.10.2016 ·

Kolejny sukces firmy core-consult

Firma core-consult odniosła kolejny sukces w ramach programu INTERREG EUROPE, tym razem w II. naborze, z wnioskiem projektowym „OptiTrans. Wniosek ten był przygotowywany na zlecenie Turyńskiego Ministerstwa Infrastruktury i Rolnictwa, które będzie pełniło rolę Partnera Wiodącego w projekcie. Tematyką, zatwierdzonego do realizacji, projektu „OptiTrans“ jest optymalizacja transportu publicznego na obszarach podmiejskich. core-consult przygotowywał również inny wniosek projektowy, który został zatwierdzony do realizacji podczas I. naboru programu INTERREG EUROPE (projekt SKILLS+).

Program: INTERREG EUROPE