· 15.12.2014 ·

Kolejne miesiące współpracy saksońskich i dolnośląskich administracji

Instytucja Zarządzająca programu Polska-Saksonia 2007-2013 zadecydowała o przedłużeniu  projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia” do końca marca 2015 r. Tym samym zostały docenione dotychczasowe wyniki osiągnięte w projekcie. W trakcie przedłużenia projektu działania projektowe będą się przede wszystkim koncetrowały na ocenie wyników, zleconych do realizacji w trakcie trwania projektu, studiów  oraz na przedyskutowaniu ich z podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu. W związku z tym na początku 2015 r. zaplanowane jest spotkanie w Dreźnie.