· 04.05.2020 ·

Jak Covid-19 zmienił naszą codzienną pracę

W spotkaniach transgranicznych i międzynarodowych regularne spotkania partnerów projektu stanowią integralną część współpracy między partnerami. Zapewniają one wymianę informacji i pozwalają na planowanie wspólnych działań. W czasie obecnego kryzysu związanego z pandemią COVID-19 takie spotkania są oczywiście niemożliwe. Dlatego, aby wspierać dalszą współpracę europejską w naszych projektach, coraz częściej korzystamy z wirtualnych spotkań. Są one co prawda krótsze i różnią się od „prawdziwych” spotkań, ale ich zaletą jest to, że mogą odbywać się częściej. Charakter współpracy europejskiej jest zatem inny, ale nie mniej intensywny. Ponadto kryzys związany z COVID 19 wymaga od wszystkich osób zaangażowanych w projekty europejskie kreatywnego poszukiwania rozwiązań, w celu kontynuowania prac nad projektem, pomimo obecnych ograniczeń.

Program: ogólnie