· 12.04.2016 ·

Interesujące tematy do nowych projektów

core-consult zajmuje się aktualnie przygotowaniem wniosków projektowych w ramach trzech różnych programów INTERREG. Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rolnictwa Wolnego Kraju Związkowego Turyngii opracowywany jest wniosek projektowy dotyczący wymiany doświadczeń w zakresie transportu publicznego w kontekście niekorzystnych zmian demograficznych (INTERREG EUROPE). Również dla Turyngii przygotowywany jest wniosek projektu nt. lepszego połączenia obszarów peryferyjnych z ważnymi węzłami transportowymi. Zleceniodawcą usługi rozwoju tego projektu, który zostanie złożony w ramach II naboru programu INTERREG Europa Środkowa (CENTRAL EUROPE), jest powiat Sömmerda. Również w ramach tego samego programu core-consult przygotowuje wniosek projektowy na zlecenie Krajowego Urzędu Archeologii Wolnego Kraju Związkowego Saksonii. Projekt ten dotyczy digitalizacji dziedzictwa archeologicznego. Z kolei w ramach programu INTERREG Region Dunaju core-consult wspiera Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej/Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) w opracowaniu wniosku projektu, dotyczącego integracji społecznej oraz integracji na rynku pracy młodzieży ze środowisk marginalizowanych. Wszystkie wnioski projektowe zostaną złożone w ramach odpowiednich programów w maju lub czerwcu 2016 r.

Program: INTERREG CENTRAL, INTERREG DANUBE, INTERREG EUROPE, ogólnie