· 15.12.2017 ·

Intensyfikacja współpracy na rzecz górnictwa w polsko-saksońskim obszarze przygranicznym

W dniu 16 listopada 2017 r. odbyła się pierwsza wspólna konferencja saksońskich i polskich władz górniczych w ramach projektu INTERREG MineLife. Osoby obecne na konferencji podkreśliły m.in. ważność współpracy pomiędzy sąsiadami. Zarówno w Saksonii, jak i na Dolnym Śląsku, górnictwo jest od stuleci motorem rozwoju gospodarczego. Również obecnie sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia ochrony i wydobycia surowców. Przedstawiciele instytucji górniczych, samorządów lokalnych i regionalnych oraz przemysłu podkreślili również znaczenie kwestii zapewnienia zrównoważonego rozwoju na obszarach aktywnego górnictwa. Dlatego tez oprócz wymiany doświadczeń i technologii, kolejnym celem prac projektowych będzie opracowanie strategii zarządzania konfliktami  występującymi na obszarach wydobycia i w ich otoczeniu.

Program: Polska-Saksonia