· 15.09.2021 ·

Hybrydowe seminarium szkoły letniej

W dniach 14-15 września 2021 r. w ramach projektu YOUMOBIL odbyło się hybrydowe seminarium szkoły letniej, podczas której zaprezentowano i omówiono innowacyjne podejścia dotyczące promowania korzystania z transportu publicznego. Wydarzenie koncentrowało się na narzędziach informatycznych skierowanych do młodych podróżnych. W wydarzeniu wzięło udział 30 osób, z czego połowa osobiście w Brnie, natomiast druga połowa uczestników wzięła udział w spotkaniu online.

Tematy: Transport
Program: INTERREG CENTRAL