· 21.09.2017 ·

Gorąca jesień

Z końcem lata przybywa spotkań i konferencji w projektach, których realizację wspiera firma core-consult.  W poprzednim tygodniu odbyło się spotkanie partnerskie w m. Lesná (CZ) w projekcie ArchaeoMontan 2018, warszaty w Ostravie (CZ) w ramach projektu SKILLS+, polsko-niemiecki wyjazd studyjny dot. wzmocnienia społeczności wiejskich w Saksonii (projekt Smart Integration), spotkanie robocze w m. Pernink (CZ) w projekcie Karlsroute. Z kolei w tym tygodniu odbędą się następujące spotkania: polsko-niemiecka wizyta studyjna dot. rekultywacji obszarów pokopalnianych w Hoyerswerdzie (DE) (projekt MineLife), międzynarodowe warsztaty w projekcie OptiTrans w m. Granada (ES) dot. transportu publicznego, spotkanie przygotowawcze w Berlinie do projektu Arrival Regions. Ponadto projekty, których realizację wspiera firma core-consult zostaną zaprezentowane podczas konferecji programu INTERREG Europa Środkowa, która odbywa się w Berlinie.

Program: ogólnie