· 29.03.2017 ·

Ewaluacja programu INTERREG V A – Saksonia-Republika Czeska

Firma core-consult jest członkiem międzynarodowego konsorcjum mającego za zadanie ewaluację transgranicznego Programu Współpracy INTERREG VA między Saksonią i Republiką Czeską. Kierownikiem konsorcjum jest firma METIS GmbH z Wiednia, a jego kolejnym członkiem firma RoyalHaskoning DHV z Pragi. Na zlecenie Instytucji Zarządzającej Programem Współpracy (Saksońskie Ministerstwo ds. Środowiska i Rolnictwa) konsorcjum ma za zadanie sprawdzić efektywność wykorzystania środków finansowych w odniesieniu do celów programu oraz wypracować propozycje dotyczące realizacji Programu w kolejnej fazie programowania.

Program: Saksonia-Republika Czeska