· 21.03.2018 ·

Ewaluacja okresowa w Bratysławie

Partnerzy projektu ChemMultimodal wraz ze Wspólnym Sekretariatem programu Interreg Europa Środkowa spotkali sie w dniach 7-8 marca 2018 w Bratysławie w celu dokonania ewaluacji okresowej. We wszystkich uczestniczących w projekcie regionach, członkom konsorcjów wraz z przedsiębiorstwami z branży chemicznej oraz ich dostawcami usług logistycznych udało się określić możliwości uczynienia transportu towarów chemicznych bardziej multimodalnym. W pozostałym okresie trwania projektu partnerzy skupią się na uwalnianiu zidentyfikowanych potencjałów, dzięki wykorzystaniu transportu kolejowego oraz morskiego.

Tematy: Transport
Program: INTERREG CENTRAL