· 13.06.2017 ·

Udane spotkanie partnerskie w mieście Zilina

Sukcesem zakończyło się trzecie spotkanie partnerskie projektu RUMOBIL, które miało miejsce 8 i 9 czerwca 2017 r. w Zilnie (SK). Projekt przebiega zgodnie z planem czasowym i jest bardzo pozytywnie oceniany przez jego uczestników. Pierwsze działania pilotażowe mające na celu poprawę mobilności na obszarach wiejskich zostały już zrealizowane a opracowywanie transnarodowej strategii w tym zakresie tematycznym jest już na bardzo zaawansowanym etapie. Wyniki częściowe projektu zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności podczas spotkania w mieście Martina Luthra – Wittenbergu, które jest zaplanowane na październik 2017 r.

Program: INTERREG CENTRAL