· 28.05.2018 ·

Dziedzictwo archeologiczne i turystyka

W dniach 15-17 maja 2018 r. w Zadarze odbyło się pierwsze tematyczne międzynarodowe seminarium w ramach projektu VirtualArch. Partnerzy projektu i inne osoby zainteresowane z dziedziny archeologii, turystyki i przemysłu kreatywnego spotkali się, aby przedyskutować tematy dotyczące turystyki jako szansy i wyzwania dla ochrony dziedzictwa archeologicznego, wizualizacji 3D jako narzędzia marketingowego czy znaczenia światowego dziedzictwa dla rozwoju regionalnego. Następnego dnia partnerzy projektu wzięli udział w wizycie studyjnej do zatopionego portu rzymskiego, zagrożonego m.in. przez działalność związaną z turystyką.

IMG_20180517_113017285_HDR

Tematy: Turystyka
Program: INTERREG CENTRAL