· 13.04.2017 ·

Dwa nowe zlecenia dla firmy core-consult

Na krótko przed Wielkanocą nasza firma otrzymała dwie dobre wiadomości. Core-consult od zaraz rozpoczyna pracę przy transnarodowym projekcie ChemMultiModal (INTERREG Central Europe) oraz przy transgranicznym projekcie Kom(m)ando „Zur Hilfe!/Na pomoc!“ (INTERREG Polen-Sachsen) w roli podmiotu zarządzającego projektem. Pierwszy wymieniony projekt dotyczy promowania korzystania z transportu kolejowego przy transporcie towarów i materiałów chemicznych.  Z kolei drugi projekt ma za zadanie zwiększyć zdolności w zakresie wzajemnego wspierania się podczas występowania katastrof naturalnych.

Tematy: Pożarnictwo
Program: INTERREG CENTRAL, Polska-Saksonia