· 22.04.2015 ·

Duży odzew w ramach I etapu naboru wniosków do programu INTERREG CENTRAL EUROPE

Ponad 600 wniosków projektowych wpłynęło podczas pierwszego naboru w ramach transnarodowego programu INTERREG Central Europe. Wnioskujący o dofinansowanie projektów w ramach tego programu otrzymają informacje o tym czy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu naboru dopiero 22 września 2015 r. Do wybranych do drugiego etapu wniosków projektowych trzeba będzie dostarczyć niezbędne dokumenty do dnia 27 listopada 2015 r. Zakwalifikowane do dofinansowania projekty powinny wystartować wiosną 2016 r.

Program: ogólnie