· 22.02.2017 ·

Drugi projekt w Programie INTERREG EUROPE

core-consult otrzymał zlecenie na wspieranie realizacji drugiego projektu w ramach Programu INTERREG EUROPE (pierwszym jest projekt SKILLS+). Partnerem Wiodącym nowego projektu pn. OptiTrans jest Ministerstwo Infrastruktury i Rolnictwa Wolnego Kraju Związkowego Turyngii. W ramach projektu przewidziano wymianę doświadczeń w zakresie optymalizacji transportu publicznego na terenach podmiejskich.

Program: INTERREG EUROPE