· 22.06.2017 ·

Dyskusja nt. unijnej polityki transportu towarowego w Brukseli

Około 40-stu decydentów i reprezentantów przemysłu chemicznego oraz branży logistycznej spotkało się 21 czerwca 2017 r.  w siedzibie Przedstawicielstwa Kraju Związkowego Saksonia-Anhalt w Brukseli. Celem spotkania było omówienie tego, jak w ramach transportu produktów i surowców chemicznych częściej korzystać z multimodalnych rozwiązań. Było to pierwsze spotkanie tzw. grupy doradczej w ramach transnacjonalnego projektu Interreg ChemMultimodal.

 

Program: INTERREG CENTRAL