· 24.02.2021 ·

Dążąc do rozwiązań cyfrowych

W dniu 23 lutego 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu REIF online. Podczas spotkania omówione zostały działania prowadzone w ramach wszystkich pakietów roboczych.  W obliczu trwającej pandemii partnerzy projektu poszukiwali rozwiązań, które pozwolą usprawnić zewnętrzną komunikację cyfrową projektu oraz promować ponadnarodową wymianę wiedzy zdobytej w ramach projektu. Tymczasem badania i działania pilotażowe w ramach projektu są już prawie zakończone.

Tematy: Transport
Program: INTERREG CENTRAL