· 05.07.2016 ·

Dalsze wsparcie Federalnego Programu

W wyniku przetargu fima core-consult otrzymała trzyletnie zlecenie dot. obsługi Federalnego Programu Ponadnarodowej Współpracy (Bundesprogramm Transnationale Zusammenarbeit, BTZ) w roli asystenta. core-consult doradza niemieckim partnerom, zainteresowanym przeprowadzeniem lub też realizującym projekty w ramach programów INTERREG, którzy chcą otrzymać w tym celu wsparcie finansowe z Programu BTZ. Ponadto firma core-consult jest odpowiedzialna za wstępną weryfikację dot. wykorzystania otrzymanego wsparcia finansowego.

Program: ogólnie