· 21.03.2017 ·

Dalej na fali sukcesu

Również w drugim naborze w ramach programu INTERREG Europa Środkowa (Central Europe), zatwierdzono do realizacji dwa projekty przygotowane przez firmę core-consult. Tematem projektu Virtual Arch, którego Partnerem Wiodącym jest Saksoński Urząd ds. Archeologii, jest wykorzystanie nowoczesnych technologii digitalnych (m.in. wirtualnej rzeczywistości) do wizualizacji dziedzictwa kulturalnego. Z kolei celem drugiego zatwierdzonego do realizacji projektu pn. SubNodes jest przetestowanie nowego rodzaju podejścia w odniesieniu do wykorzystania drugorzędowych węzłów transportowych do lepszego skomunikowania obszarów peryferyjnych. Partnerem Wiodącym tego projektu jest Ministerstwo ds. Rolnictwa i Transportu z Turyngii. Oba projekty muszą jeszcze wypełnić zobowiązania nałożone przez Komitet Monitorujący, tak aby jeszcze wiosną br. mogły zostać podpisane ich umowy o dofinansowanie.

Program: INTERREG CENTRAL