· 05.12.2016 ·

Czynnik ludzki

W węgierskiej miejscowości Györ w dniu 29 listopada 2016 r. odbyło się seminarium w ramach projektu SKILLS+. Głównym punktem spotkania było omówienie i prezentacja programów oraz strategii umożliwiających przygotowanie się małych przedsiębiorców do korzystania z rozwiązań z zakresu informacji i komununikacji. Z dużym zainteresowaniem spotkała się prezentacja rozwiązania, zastosowanego w Województwie Małopolskim, które to polega na wykorzystaniu systemu vouchers do wspierania rozwoju zawodowego osób zatrudnionych.

Program: INTERREG EUROPE