· 07.07.2016 ·

core-consult ze zleceniem na zarządzanie projektem RUMOBIL

W wyniku wygranego przetargu firma core-consult będzie wspierała realizację projektu RUMOBIL (INTERREG CENTRAL EUROPE). To transnarodowe przedsięwzięcie dotyczy połączenia obszarów wiejskich oraz peryferyjnych regionów z europejskimi i krajowymi sieciami transportu publicznego.  Projekt jest realizowany pod kierownictwem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Transportu Saksonii-Anhalt.

Program: INTERREG CENTRAL, INTERREG EUROPE