· 06.10.2016 ·

core-consult na fali sukcesu!

Również Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 jest źródłem sukcesów dla firmy core-consult. Dwa wnioski projektowe przygotowywane przez core-consult zostały zatwierdzone do finansowania w ramach I. naboru IV. osi priorytetowej. Na zlecenie Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych core-consult opracowywał wniosek projektu „Smart Integration” którego celem jest pogłębienie współpracy między Saksonią i Dolnym Śląskiem w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego. Polscy partnerzy tego projektu to Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Instytut Rozwoju Terytorialnego.  Z kolei dla Urzędu Miasta Löbau i Powiatu Lubańskiego core-consult przygotowywał wniosek projektowy „Kom(m)ando Zur Hilfe! / Na Pomoc!“, który dotyczy wspierania współpracy w zakresie ochrony przed katastrofami.

Program: Polska-Saksonia