· 14.09.2018 ·

ChemMultimodal redukuje emisję CO2 o 8448 ton

Krótko przed zakończeniem fazy pilotażowej projektu ChemMultimodal partnerzy projektu przeprowadzili na spotkaniu w dn. 12 i 13.09.2018 r. bilans dotychczasowych osiągnięć. W fazie pilotażowej wzięło udział w sumie 59 firm. We współpracy ze zespołem projektowym zidentyfikowano 45 trans transportowych, na których możliwe jest wykorzystanie dróg kolejowych jak również statków podczas, gdy dotychczas korzystano tu z tansportu drogowego. Do końca sierpnia udało się na siedmiu trasach trwale zrealizować transport multimodalny. Na dalszych siedmiu trasach przetestowano już wielokrotnie nowe opcje transportowe, uzyskane wyniki muszą zostać jeszcz przeanalizowane przed podjęciem dalszych decyzji o ich wdrożeniu. Dzięki trwałemu wykorzystaniu transportu multimodalnego jak i przeprowadzonym testom partnerzy projektu zredukowali już emisję CO2 o 8448 ton.

ChemM Linz

Tematy: Transport
Program: INTERREG CENTRAL