IMG_5690
· 06.09.2019 ·

Ponury cień Wismutu

Partnerzy saksońsko-polskiego projektu MineLife zwiedzili w dn. 4 i 5.09. 2019 r. pozostałości kopalni uranu na terenie Bad Schlemy. W górach Rudawach wydobywano uran w latach od 1946 do 1990 na wojskowe potrzeby ZSRR – często nie zwracając uwagi na szkody dla środowiska. Podczas wycieczki uczestnicy uzyskali informacje o rekultywacji... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny
Program: Polska-Saksonia

1455185475.4189_3_o
· 08.07.2019 ·

Jesteśmy światowym dziedzictwem!

W miniony weekend Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO uznał, na posiedzeniu w Baku (Azerbejdżan), czesko-niemiecki Górniczy Krajobraz Kulturowy Rudawy Erzgebirge/Krušnohoří za obiekt światowego dziedzictwa kulturowego. W związku z tym wzrasta znaczenie projektu Interreg „Nasze światowe dziedzictwo”, wspieranego przez... Więcej informacji

Tematy: Edukacja
Program: Saksonia-Republika Czeska

europarat
· 14.06.2019 ·

Uznanie przez Radę Europy

„Szlaki reformacji” zostały uznane przez Radę Europy za Europejskie Szlaki Kulturowe. Opracowanie ponadnarodowej koncepcji wspólnego szlaku kulturowego najważniejszych miejsc reformacji w Europie Środkowej oraz wniosek o uznanie przez Radę Europy były zadaniami projektu ECRR, który został opracowany i był konsultowany przez... Więcej informacji

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Turystyka
Program: INTERREG CENTRAL

Arrival-Regions-RGB
· 22.05.2019 ·

Rozpoczęcie w Lipsku i Naumburgu

W dn. 9 i 10.05.2019 r. partnerzy projektu ARRIVAL REGIONS spotkali się po raz pierwszy. Projekt rozpoczął się w kwietniu 2019 r. Zajmuje się on społeczną i ekonomiczną integracją obywateli państw trzecich (m.in. uchodźcami). W drugim dniu, po spotkaniu u Partnera Wiodącego,  Instytucie Geografii Regionalnej im. Leibniza w... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Współpraca administracji, Zmiany demograficzne
Program: INTERREG CENTRAL

centrala europe
· 16.05.2019 ·

Nowe projekt, nowe zlecenia

core-consult wygrało ostatnio w przetargu publicznym i będzie miało przyjemność wspierać w następnych latach realizację międzynarodowych projektów ZOUMOBIL oraz ARRIVAL REGIONS. Oba projekty finansowane są w ramach Programu INTERREG dla Europy Środkowej. W Projekcie YOUMOBIL głównym zadaniem jest poprawa mobilności młodych ludzi w... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Transport, Zmiany demograficzne
Program: INTERREG CENTRAL

sn-cz-2020
· 11.05.2019 ·

Przygotowanie projektu w ramach współpracy sądownictwa

Na zlecenie Saksońskiego Ministerstwa Sprawiedliwość, core-consult wspiera przygotowanie wniosku projektowego mającego na celu wzmocnienie współpracy transgranicznej z Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Czeskiej. W projekcie przewidziane są hospitacje i warsztaty między organami ścigania i więziennictwa obu krajów sąsiednich.... Więcej informacji

Tematy: Współpraca administracji
Program: Saksonia-Republika Czeska

centrala europe
· 18.04.2019 ·

Konferencje końcowe w Warszawie i w Magdeburgu

W zeszłym tygodniu odbyły się konferencje końcowe dwóch projektów ChemMultimodal w dn. 9.04.2019 r. w Magdeburgu oraz RUMOBIL w dn. 11.04.2019 r. w Warszawie. Oba projekty dobiegają końca i chciały na nich zaprezentować wyniki projektu adresowane do specjalistów. W projekcie RUMOBIL udało się wprowadzić nowe wsparcie mobilność w... Więcej informacji

Tematy: Transport
Program: INTERREG CENTRAL

IMG_5079
· 03.04.2019 ·

Wgląd w archiwa

Partnerzy projektu ARCHIV-NET wraz z zaangażowanymi w niego podmiotami spotkali się w dn. 2.04.2019 r., aby zwiedzić Muzeum Miasta i Górnictwa we Freibergu oraz Saksońskie Archiwum Górnictwa. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z archeologicznymi zbiorami górnictwa znajdującymi się w zbiorach oraz uzyskali informacje, w jaki... Więcej informacji

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Współpraca administracji
Program: ogólnie, Saksonia-Republika Czeska

karlsroute
· 25.03.2019 ·

Karlsroute na Narodowym Kongresie Ruchu Rowerowego Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej

Projekt „Karlsroute”, opracowany i wspierany przez core-consult  otrzyma szczególne wyróżnienie. Na Kongresie Ruchu Rowerowego Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej, który odbędzie się w dniach 13-14 maja 2019 r. w Dreźnie, nasz projekt zostanie uhonorowany jako wybitny przykład dla rozwoju turystyki... Więcej informacji

Tematy: Transport, Turystyka
Program: ogólnie, Saksonia-Republika Czeska

VirtualArch_CMYK
· 20.03.2019 ·

VirtualArch- Transnarodowe warsztaty „Rolnictwo, leśnictwo i archeologia”

Podczas tego wydarzenia przedstawiciele archeologii, rolnictwa i leśnictwa omawiali potencjalne zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego poprzez użytkowanie tych obszarów oraz możliwe rozwiązania. Przedstawiciele Państwowego Urzędu Archeologicznego w Dreźnie zaprezentowali udaną współpracę między instytucjami ochrony zabytków... Więcej informacji

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Rozwój miejski i regionalny
Program: INTERREG CENTRAL