Logo Interreg PL SN
· 25.06.2018 ·

Start konsultacji dot. Studium Pogranicza

Przedstawiciele szczebla gminnego oraz związków, stowarzyszeń zostali zaproszeni do udziału w Forum prezentującym wyniki częściowe Saksońsko-Dolnośląskiego Studium Pogranicza. Podczas spotkania miała miejsce dyskusja nt. różnych sposobów podejścia do tematyki planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego obszaru pogranicza.... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Współpraca administracji, Zmiany demograficzne
Program: Polska-Saksonia

rumobil genua
· 15.06.2018 ·

Metodyka dot. ewaluacji fazy pilotażowej

Podczas spotkania koordynatorów pakietów zadań w projekcie RUMOBIL, które odbyło się 14 czerwca 2018 r. w Genui, skoncetrowano się na metodologii dot. oceny różnych działań pilotażowych w regionach partnerskich. Partnerzy projektu w ośmiu działaniach pilotażowych testowali z użyciem nowoczesnych technologii komunikacyjnych,... Więcej informacji

Tematy: Zmiany demograficzne
Program: INTERREG CENTRAL

SKILLS+
· 12.06.2018 ·

Spotkanie interesariuszy w Magdeburgu

Po zakończeniu etapu peer reviews w  projekcie SKILLS + wszyscy partnerzy opracowują plany działania,  mające na celu konsolidację wyników ogólnoeuropejskiego procesu uczenia się. W związku z tym w dniu 11 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie interesariuszy w Magdeburgu. Plan działania dla Saksonii-Anhalt zostanie przygotowany do... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny
Program: INTERREG EUROPE

Logo Interreg PL SN
· 11.06.2018 ·

Spotkanie robocze we Wrocławiu

W dniach 7 i 8 czerwca 2018 r. we Wrocławiu, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego , odbyło się kolejne spotkanie zespołu projektowego Smart Integration, którego celem było ustalenie kolejnych wspólnych działań. Zaplanowany w ramach projektu jest m.in.  cykl warsztatów, którego zadaniem jest sprawdzenie... Więcej informacji

Tematy: Współpraca administracji
Program: Polska-Saksonia

ChemMultimodal_for_Combinations
· 31.05.2018 ·

Warsztaty wzmacniające kolejowy transport towarowy

W dniu 29 maja 2018 r. w mieście Leuna (DE) odbyły się trzecie warsztaty w fazie pilotażowej projektu ChemMultimodal. W fazie pilotażowej partnerzy projektu współpracują z firmami chemicznymi i dostawcami usług logistycznych, aby zwiększyć udział transportu szynowego towarów i produktów chemicznych w podziale modalnym. Do referentów... Więcej informacji

Tematy: Transport
Program: INTERREG CENTRAL

IMG_20180530_092413
· 31.05.2018 ·

Międzynarodowe zainteresowanie autobusem obywatelskim

W dniu 30 maja 2018 r. delegacja złożona z partnerów projektu RUMOBIL z Włoch i Węgier odwiedziła miasto Osterburg w Saksonii-Anhalt. Celem wizyty było uzyskanie informacji na temat autobusu obywatelskiego, który 3 miesiące temu rozpoczął kursowanie. Delegacja została powitana przez Nico Schulze- burmistrza Osterburgu oraz lokalny... Więcej informacji

Tematy: Transport, Zmiany demograficzne
Program: INTERREG CENTRAL

VirtualArch_CMYK
· 28.05.2018 ·

Dziedzictwo archeologiczne i turystyka

W dniach 15-17 maja 2018 r. w Zadarze odbyło się pierwsze tematyczne międzynarodowe seminarium w ramach projektu VirtualArch. Partnerzy projektu i inne osoby zainteresowane z dziedziny archeologii, turystyki i przemysłu kreatywnego spotkali się, aby przedyskutować tematy dotyczące turystyki jako szansy i wyzwania dla ochrony dziedzictwa... Więcej informacji

Tematy: Turystyka
Program: INTERREG CENTRAL

optitrans
· 25.05.2018 ·

Warsztaty OptiTrans w Zadarze

Miasto Zadar (HR) było organizatorem ostatnich już tematycznych warsztatów w ramach projektu OptiTrans. Warsztaty odbyły się w dniach 16-17 maja 2018 r., a ich głównym tematem były sieci transportu publicznego i ich uelastycznienie. Transport na żądanie i elastyczne usługi transportowe stanowią zaawansowaną, zorientowaną na... Więcej informacji

Tematy: Transport
Program: INTERREG EUROPE

20180515_152239
· 16.05.2018 ·

Dyskusja nt. przyszłości pogranicza podczas Konwnetu

Dnia 15 maja 2018 r. w Görlitz ok. 80 osób wzięło udział w Konwencie Gmin Przygranicznych, podczas którego dyskutowano o przyszłości polsko-saksońskiego pogranicza. Podczas wydarzenia skoncentrowano się na sposobach realizacji transgranicznego dostępu do usług publicznych, które już się sprawdziły na innych terenach... Więcej informacji

Tematy: Pożarnictwo, Współpraca administracji, Zmiany demograficzne
Program: Polska-Saksonia

optitrans
· 03.05.2018 ·

Spotkanie w L’Aquila: Odbudowa transportu publicznego po trzęsieniu ziemi

W dniach 18-19 kwietnia 2018 r. Region Abruzzo gościł trzecie tematyczne warsztaty projektu OptiTrans w L'Aquili. Po trzęsieniu ziemi, które miało miejsce w 2009 roku, jeden z głównych celów stanowi odbudowa regionalnego systemu transportu publicznego. "Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do reagowania w czasie... Więcej informacji

Tematy: Transport
Program: INTERREG EUROPE