· 02.10.2020 ·

9. Spotkanie zespołu projektowego

22.09.2020, project Nauka jako przygoda
Zespół projektowy Science as Adventure spotkał się 22.10.2020 w Muzeum
Westlausitz w Kamenz. W spotkaniu wzięli udział wszyscy partnerzy projektu.
Przedstawiciele Muzeum Westlausitz, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i Muzeum
Łużyckiego w Zgorzelcu rozmawiali o programach edukacyjnych opracowanych w
ramach projektu, wymianie młodzieży szkolnej, a także o problemach, jakie
partnerzy napotkali w czasie pandemii COVID19 podczas realizacji
zaplanowanych w projekcie działań. Ostatnie ustalenia poczyniono również w
odniesieniu do kolejnego planowanego wydarzenia w ramach projektu, tj.
transgranicznych warsztatów dla instytucji kultury i edukacji, które odbędą
się 15 października 2020 r. w Bolesławcu.

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Edukacja
Program: Polska-Saksonia