· Magdeburg ·

RUMOBIL: Integracja regionów peryferyjnych z siecią transportu publicznego

RUMOBIL to transnarodowy projekt w ramach którego współpracują jednostki administracji publicznej oraz podległe im instytucje odpowiedzialne za organizację transportu publicznego, które szukają nowych rozwiązań w celu lepszego połączenia obszarów wiejskich oraz regionów borykających się z problemami demograficznymi z sieciami... Więcej informacji

Słowa kluczowe: Obszary wiejskie, Sekretariat Projektu, Zmiany demograficzne
Program/y: Central Europe 2014-2020

· Sachsen-Anhalt ·

SKILLS+: Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w przedsiębiorstwach na obszarach wiejskich

Proces tworzenia sieci szerokopasmowych w Niemczech, jak i większości innych regionów europejskich nadal trwa. Z kolei zasięg w ramach szybkich połączeń internetowych na wielu terenach wiejskich dopiero został utworzony lub też ma status przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji na przyszłe lata. Trzeba natomiast brać pod uwagę,... Więcej informacji

Słowa kluczowe: Obszary wiejskie, Przedsiębiorczość, Rozwój projektu, Sekretariat Projektu, Zarządzanie finansami

· Magdeburg ·

YURA: Mobilizacja i wspieranie młodzieży na obszarach wiejskich

Zmiany demograficzne, będące wynikiem starzenia się społeczeństwa i emigracji młodych osób, stanowią dla wielu regionów Europy Środkowej egzystencjalne zagrożenie. Są one również wyzwaniem do podjęcia odpowiednich przedsięwzięć przez sektor publiczny, takich jak m.in. tworzenie odpowiedniej społecznej infrastruktury czy też... Więcej informacji

Słowa kluczowe: Obszary wiejskie, Sekretariat Projektu, Strategie wspierania młodzieży, Zatrudnienie