20190206_115011
· 12.02.2019 ·

Spotkanie partnerów SubNodes na Morawach Południowych

Zespół projektu SubNodes, powołany w ramach programu Interreg Central, odwiedził ośrodek pilotażowy w miejscowości Zidlochovice (CZ). W tym mieście powstanie bezpośrednie połączenie kolejowe z położonym 25 km na północ Brnem; w związku z tym, obecna linia  autobusowa zostanie zlikwidowana. W kontekście SubNodes regionalna... Więcej informacji

Słowa kluczowe: transport
Program/y: INTERREG CENTRAL

Smart Integration 1
· 01.02.2019 ·

Spotkanie zespołu projektowego w Dreźnie

Partnerzy saksońsko-polskiego projektu „Smart Integration“ spotkali się w  dn. 30-31.01.2019 r. w Dreźnie. Wspólnie podano ewaluacji już zrealizowane działania i omówiono planowane w następnych miesiącach aktywności. Do głównym wyników projektu należy Studium Pogranicza dla saksońsko-polskiego obszaru, którego opracowanie... Więcej informacji

Słowa kluczowe: pogranicza
Program/y: Polska-Saksonia

IMG_20190119_112122
· 21.01.2019 ·

Upowszechnianie idei dziedzictwa kulturowego – wymiana doświadczeń

Przedstawiciele stowarzyszeń i muzeów z gór Rudaw spotkali się  w ostatnią sobotę, aby omówić założenia i strategie rozpowszechniania idei dziedzictwa kulturowego. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Nasze kulturowe dziedzictwo“,  wspieranego w realizacji przez core-consult. Szczególnie interesujące były... Więcej informacji

Słowa kluczowe: górnictwo, turystyka
Program/y: Saksonia-Republika Czeska

centrala europe
· 16.01.2019 ·

Wyniki 3. naboru projektów w programie Europa Środkowa

Dzisiaj opublikowano wyniki 3. naboru w ramach programu Interreg Europa Środkowa.  Pośród 44 zatwierdzonych projektów, znajdują się trzy, które zostały opracowane przez core-consult. Ich cele tematyczne obejmują integrację uchodźców na obszarach wiejskich, zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla młodzieży oraz... Więcej informacji

Program/y: INTERREG CENTRAL

Skills Krakau
· 07.12.2018 ·

Spotkanie na temat planów działania w Krakowie

Partnerzy projektu SKILLS + pracują obecnie nad opracowaniem planów działania na podstawie wyników międzyregionalnej polityki dotyczącej dobrych praktyk w zakresie promowania digitalizacji w przedsiębiorstwach wiejskich, które zostaną wdrożone w 2019 r. i 2020 r. Spotkanie partnerów odbyło się 4 grudnia 2018 r. w Krakowie w celu... Więcej informacji

Słowa kluczowe: Obszary wiejskie, Przedsiębiorstwa
Program/y: INTERREG EUROPE

IMG_4253
· 30.11.2018 ·

Polska delegacje gościła w Łużycach Górnych

W ramach projektu „Smart Integration“ z Saksońskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych jako Partnerem Wiodącym miała miejsce w dn. 22-23.11.2018 r. niemiecko-polska wizyta studyjna na temat „Struktury i system administracji”. Przedstawiciele ministerstwa i polskiej administracji mieli możliwości wymiany doświadczeń w tym zakresie. Na... Więcej informacji

Słowa kluczowe: Edukacja, Obszary wiejskie
Program/y: Polska-Saksonia

IMG_20181129_091600
· 30.11.2018 ·

Projekt dot. logistyki chemicznej przygotowuje fazę końcową

Partnerzy projektu ChemMultimodal spotkali się w dniach 28 i 29.11.2018 r., dokładnie pół roku przed zakończeniem projektu, w Usti nad Łabą (CZ). Ważnymi poruszonymi tu tematami były kwestie dokumentacji instrumetów rozwoju do promowania transportu multimodalnego i opracowanie planu działań zrównoważonego wdrożenia wyników w... Więcej informacji

Słowa kluczowe: transport
Program/y: INTERREG CENTRAL

IMG_4210
· 15.11.2018 ·

Życie z górnictwem

Eksperci z polskiej i saksońskiej administracji górniczej spotkali się w ramach projektu MineLife w dniach 12 i 13 listopada 2018 r. w Budziszynie, aby omówić strategie unikania i rozwiązywania konfliktów interesów w związku z działaniami górnictwa. Przedmiotem workshopu były z jednej strony aspekty prawne i możliwości działania... Więcej informacji

Słowa kluczowe: górnictwo
Program/y: Polska-Saksonia

IMG_20181106_133745
· 09.11.2018 ·

Wystartował nowy projekt

Pierwsza impreza w ramach niemiecko-czeskiego projektu ARCHIV-NET odbyła się w dn. 6.11.2018 r. w Dreźnie. Po spotkaniu roboczym obaj partnerzy udali się do Archiwum Archologicznego Saksonia, gdzie zostali poinformowani o zbiorach i możliwościach badań. Dalsze warsztaty zaplanowane są w niemeickich i czeskich archiwach aż do 2020 r. Na... Więcej informacji

Słowa kluczowe: archeologia, górnictwo
Program/y: Saksonia-Republika Czeska

DSC_0111
· 30.10.2018 ·

Otwarcie wystawy w Nochten

W dn. 18.10.2018 r. miało miejsce otwarcie wystawy objazdowej „Rozwój górnictwa na pograniczu Saksonii i Dolnego Śląska” w Parku Głazów Narzutowych Nochten. Będzie ona prezentowana do kwietnia 2019 r. w licznych publicznych miejscach w Saksonii a od maja do marca 2020 r. na Dolnym Śląsku. Koncepcja wystawy została opracowana w... Więcej informacji

Słowa kluczowe: górnictwo
Program/y: Polska-Saksonia