Aktualności

chem milan2
· 25.06.2018 ·

Pierwsze sukcesy w redukcji CO2 w transporcie towarów chemicznych

Faza pilotażowa w projekcie ChemMultimodal zaczyna przynosić  pierwsze rezultaty. W ponad połowie regionów uczestniczących w projekcie możliwe było przynajmniej częściowo, we współpracy z przedsiębiorstwami  z zakresu przemysłu chemicznego, zastąpienie transportu towarowego z wykorzystaniem samochodów ciężarowych... Więcej informacji

Logo Interreg PL SN
· 25.06.2018 ·

Start konsultacji dot. Studium Pogranicza

Przedstawiciele szczebla gminnego oraz związków, stowarzyszeń zostali zaproszeni do udziału w Forum prezentującym wyniki częściowe Saksońsko-Dolnośląskiego Studium Pogranicza. Podczas spotkania miała miejsce dyskusja nt. różnych sposobów podejścia do tematyki planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego obszaru pogranicza.... Więcej informacji

rumobil genua
· 15.06.2018 ·

Metodyka dot. ewaluacji fazy pilotażowej

Podczas spotkania koordynatorów pakietów zadań w projekcie RUMOBIL, które odbyło się 14 czerwca 2018 r. w Genui, skoncetrowano się na metodologii dot. oceny różnych działań pilotażowych w regionach partnerskich. Partnerzy projektu w ośmiu działaniach pilotażowych testowali z użyciem nowoczesnych technologii komunikacyjnych,... Więcej informacji